BPS-Building Protection System

Znečistěná fasáda obvykle vyvolává vyšší spotřebu energie na provoz. Studie uvádějí , že toto zvýšení spotřeby činí 5-10 %.  Agresivita znečistění se postupně zvyšuje a materiál opláštění budovy se začíná drolit a dochází k jeho postupné degradaci.

Minerální stavební materiály mají svůj přirozený vzhled. Ozdobné prvky jako obložení pískovcem, dolomitem. cihly v rozmanitých barvách, nebo vzácné omítky dávají objektu jeho charakteristický vzhled.Tyto materiály stejně jako další minerální stavební materiály jsou vystaveny vlivům prostředí, které ovlivňuje míru znečistění a chemické koroze těchto materiálů.

Produkty BPS pro odstrańování  znečistění fasád  horkou vodou s vysokým tlakem jsou velice efektivní z hlediska kvality a nákladů. Výběr vhodných produktů je závislý na charakteru materiálu opláštěni a znečistění.

Důležitým faktorem ochrany je rovněž vliv nárazového deště,který proniká do minerálních povrchů a zdiva.Zdivo,které je z materiálu, který absorbuje vodu je potencionální riziko velkých škod na fasádě a vysokých provozních nákladů v důsledku ztrát energie.

Produkty BPS pro impregnaci fasád jsou na bázi silanového/silikonového roztoku a jako ochrana povrchu působí tak,že porézní materiály se stávají vodu odpuzujícími,odolnými vůči nasákavosti. Impregnace je na povrchu prakticky neviditelná a nebrání vypařování.

Garantována doba ochrany až 20 let.

Produkty BPS pro odstraňování řas, mechu,plísní a podobných porostů garantují dobu ochrany až 5 let.

Odstranění znečistění fasád a jejich následná impregnace může být součástí renovace budov.