Kyselé čistění

BPS 7300

Kyselý odstraňovač silného znečistění fasád,žula, cihla, beton.Pro venkovní použití.

BPS 7317

Kyselý odstraňovač zbytkových stavebních nečistot – malty pro většinu kamenných povrchů.Pro venkovní použití.