Aktuality

Rozšíření portfolia nabízených produktů pro rok 2018

Do nabídky produktů pro rok 2018 jsme zařadili

  • AGS Power blue gel – odstraňuje obtížné graffiti a graffity stíny v chladném počasí z porézních povrchů na př. žula, cihla, beton, dlaždice a obkládačky
  • AGS Power 224 Gel –  odstraňuje graffiti a barvy z hladkých, lakovaných a leštěných kovových povrchů na př. vagony, autobusy, automobily a plechem obložené fasády
  • BPS 7100 – odstraňuje silné znečistění povrchů – na př.saze a mastné zbytky nečistot
  • BPS 7410 –  odstraňuje silné znečistění fasád – na př.saze,stopy oleje a mastné zbytky nečistot

Nová adresa sídla firmy

Nová adresa sídla firmy SK FASÁDY  s.r.o., je  Bořivojova 240/25, 718 00 Ostrava- Kunčičky