O firmě

Firma SK FASÁDY má dlouholeté zkušenosti v oblasti odstraňování graffiti, ochrany povrchů a čistění fasád a poradenství. Úzce spolupracuje se švédskou firmou Trion Tensid AB, která vyvíjí své vlastní technologie, postupy a produkty a má bohaté zkušenosti s čistěním budov, odstranováním graffiti, laků a různých typů starých barev a nátěrů .Má certifikát ISO 9001 a ISO 14001 .

Reference

Prodej produktů

Firma SKFASÁDY s.r.o. zajištuje přímý odběr u výrobce, distribuci a prodej profesionálním uživatelům produktů firmy Trion Tensid AB, které umožnují šíroký rozsah použití a jsou vysoce účinné. Současně zajištuje poradenství v oblasti technologie, postupů a výběru vhodných produktů. Produkty jsou uživatelsky přívětivé a jsou rozděleny do produktových skupin AGS, BPS a TCS dle charakteru jejich určení a použití.

Produkty